Sākums Jaunumi Par Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju ievēlēta Līga Priedena

Par Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju ievēlēta Līga Priedena

02.01.2023.

2022. gada 30. decembrī notika SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” padomes sēde, kurā piedalījās Toms Baumanis – padomes priekšsēdētājs, Juris Bārzdiņš – padomes priekšsēdētāja vietnieks, Jānis Bērziņš – padomes loceklis. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu, 66.panta 1.daļas 3.punktu, 107.panta 2.daļu, 2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, sabiedrības padomes locekļi, atklātā balsojumā vienbalsīgi nolēma ievēlēt Līgu Priedenu par SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” valdes priekšsēdētāju no 2023.gada 1.janvāra.

Līga Priedena 2001. gadā beigusi Latvijas Medicīnas akadēmiju iegūstot ārsta grādu. Uzreiz pēc rezidentūras beigšanas 2007.gadā ārste sāka strādā Liepājas Reģionālajā slimnīcā kā Fizikālas terapijas un rehabilitācijas nodaļas virsārste, vienlaicīgi strādājot arī kā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.

Līga Priedena apliecinājusi sevi gan kā nodaļas virsārste, gan kā mediķe, izcili pildot savus pienākumus. Ārste ieguldījusi ievērojamu darbu Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas darba organizēšanā un restrukturizācijā, kas deva ievērojamus uzlabojumus pakalpojumu pieejamībā un iedzīvotāju veselības aprūpē. L.Priedena ikdienas ar lielu atbildību veic pacientu ārstēšanu un izmeklēšanu. Viņa izveidojusi un īsteno speciālas rehabilitācijas un ārstēšanas programmas gan stacionāra, gan ambulatoriem pacientiem. L.Priedena saņēmusi Eiropas fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta sertifikātu, kas apliecina L.Priedenas atbilstību Eiropas līmeņa speciālista kvalifikācijai.

L.Priedena piemīt izcilas organizatora spējas, vadot Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļu. Kolēģi L.Priedenu raksturo kā cilvēku ar lielu atbildības sajūtu, kura spēj būt gan nodaļas vadītāja, gan neformāla līdere. L.Priedena savā darbā ir zinoša un vienlaikus ļoti prasīga un korekta vadītāja. Līga Priedena ir titula "Gada liepājnieks 2016" ieguvēja.


Indra Grase

SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 26591363

indra.grase@liepajasslimnica.lv