Pakalpojumi

Neatliekamā medicīniskā palīdzība Stacionārie pakalpojumi Ambulatorie pakalpojumi
Jaunumi Paziņojums par dalībnieku sapulci

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu, 70.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk – Sabiedrība) Valde sasauc attālinātu ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 2.oktobrī plkst. 14.00. Dalībnieku sapulce notiks izmantojot videokonferenžu rīku Zoom Meeting.

Lasīt vairāk >
Liepājas Reģionālajā slimnīcā atjaunota glābējsilīte

Liepājas Reģionālajā slimnīcā atjaunota un turpina darboties glābējsilīte. “Glābējsilīte jeb Baby box ir vieta bērna dzīvībai. Tāda bērna, kura māte, dažādu iemeslu dēļ, ir gatava jaundzimušo atstāt vārtrūmē vai kāpņu telpā, iemest miskastē vai akā. Mūsu rokās ir nostāties šī bērna pusē un palīdzēt viņam izdzīvot,” stāsta sabiedrisko attiecību kompānijas „Divi gani” pārstāve, kas ir projekta Baby Box, jeb Glābējsilīte īstenotāji Latvijā.

Lasīt vairāk >
Līga Priedena atkāpjas no slimnīcas valdes priekšsēdētājas amata

SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” valdes priekšsēdētāja Līga Priedena ir pieņēmusi lēmumu personīgu iemeslu dēļ atkāpties no slimnīcas valdes priekšsēdētājas amata. Saskaņā ar 18.09.2023. slimnīcas padomei iesniegto iesniegumu, L. Priedena amata pienākumus pārtrauks pildīt 2023. gada 30.septembrī.


Lasīt vairāk >
Par personām bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujām

Personas, bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, var nesaņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka 2023. gada 20.aprīlī spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likumā, kura Pārejas noteikumos noteikts, ka Krievijas Federācijas pilsonim, kurš ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, šī atļauja ir derīga līdz:

Lasīt vairāk >
Veiksmīgi noslēgušās HYCOR projekta klīniskās aktivitātes Liepājas pētījumu centrā

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu Liepājā veiksmīgi noslēguši projekta GISTAR klīniskās aktivitātes, uz kura bāzes tika īstenots arī projekts HYCOR jeb hibrīda sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam.

GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni, bet HYCOR ir hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam. Zinātniskais pētījums izstrādāts, lai meklētu jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai augsta riska zonās. Pavisam GISTAR pētījumā iekļauti 11 223 dalībnieki, no tiem 842 – pētījuma centrā Liepājā.

Lasīt vairāk >
Iedzīvotājus, kuri neapmeklē ģimenes ārstu, aicina veikt bezmaksas profilaktisko apskati

Iedzīvotājus, kuri pēdējo trīs gadu laikā nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu saslimšanu vai sūdzību par veselību, aicina veikt valsts apmaksātu profilaktisko apskati. Lai līdz gada beigām prakses varētu organizēt savu darbu un individuāli uzrunāt šos pacientus ierasties uz apskati, ģimenes ārstu praksēm novirzīti 5,5 miljoni eiro, informē Nacionālais veselības dienests (NVD). Šos līdzekļus varēs izmantot atbilstoši konkrētas prakses vajadzībām. Piemēram, prakses nodarbināto papildu darba laika apmaksai, papildu darbinieku piesaistei, nepieciešamo informācijas tehnoloģiju vai rīku iegādei u.c.  

 

Lasīt vairāk >
Liepājas Reģionālajā slimnīcā piedzimis šogad 500. mazulis – meitenīte Jasmīna

Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā 13. augustā plkst. 14.25 pasaulē nācis šā gada 500. mazulis – meitenīte Jasmīna. Jasmīna piedzima 4380 gramus smaga un 57 centimetrus gara. Vecāki – Inese Svikle un Egils Gricjus ir liepājnieki. Meitenītes māmiņa pastāstīja, ka mājās mazo māsiņu gaida māsas Anna, Denīze un Karolīna, kā arī brāļi Emīls un Ernests.

Lasīt vairāk >
Noslēgusies dalībnieku iekļaušana Liepājas pētījuma centra veiktajā pētījumā

31. jūlijā noslēdzās dalībnieku iekļaušana GISTAR “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam” – HYCOR – pētījumā Liepājā. Pavisam pētījumā iekļauti 11 223 dalībnieki, no tiem 842 – pētījuma centrā Liepājā. Pētījuma dalībnieku analīžu veikšana, rezultātu apkopošana un eradikācijas terapijas nozīmēšana turpināsies līdz augusta beigām.

Lasīt vairāk >
Jauno mediķu vasaras skolas dalībnieki viesojas slimnīcā

Liepājas Reģionālajā slimnīcā viesojās vidusskolēni, kuri savu karjeru vēlas saistīt ar medicīnu. Pasākumu organizēja bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāli un Liepājas Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību “Jauniešu māja”. Projektu finansiāli atbalsta Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija. Pasākuma organizatori stāsta, ka projekta "Jauniešu profesionālās ievirzes dienas veselības aprūpē" mērķis ir rosināt Liepājas skolu jauniešu interesi par medicīnas jomu un sniegt zināšanas, kas ļautu skolēniem veiksmīgāk izvēlēties studiju virzienu un nākotnes profesiju.


Lasīt vairāk >